K U U K A U D E N    S A N A                    Uskontunnustus

 

Maaliskuu

 

Jeesus tahtoo sinulle hyvää!

Room 8:34 Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme.

 

Evankeliumi on hyviä uutisia! Ei ole kyse siitä mitä me teemme Jumalalle, vaan kyse on siitä mitä Jumala on tehnyt meille Poikansa Jeesuksen kautta. Jumala on lähettänyt Jeesuksen ja kaiken Hän lähetti Poikansa Jeesuksen kanssa.

 

Jeesus on kantanut syntiemme rangaistuksen päällänsä. Hän on maksanut syntiemme velan. Hän on kärsinyt tuomion.

 

Kuka siis tuomitsee? Ei ainakaan Jeesus! Jeesus istuu Isän Jumalan oikealla puolella ja rukoilee puolestamme ja tahtoo meille hyvää. Meillä on Jeesus joka on meidän puolellamme, ei hyvyydestämme tai teoistamme johtuen. Vaan kyse on Jeesuksesta, kuinka hyvä Hän on ja mitä Hän on tehnyt. Ja Jeesus on kuollut ja ylösnoussut puolestamme.

 

Jeesus on armo henkilöityneenä, ja Hän on aina meidän jokaisen ulottuvilla. Hän ei osoittele tuomitsevaa sormea. Hän ei esittele syntiluetteloa. Hän ei tule tuomion kanssa. Jeesus osoittaa kohti tyhjää ristiä ja sanoo; olen ottanut paikkasi ristillä sinun syntiesi tähden ja syntisi on poistettu!

 

Kiitä Jeesusta verestään joka yhä toimii, Halleluja!

 

Jeesus elää ja on noussut ylös kuolleista!

 

Jumalan rauhaa!

Marcus Saukkonen

Pastori

 

 

 

Jumala on hyvä Jumala! 

Jaak 1:17. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. 

Jumala on aina hyvä Jumala kokemuksistamme huolimatta. Jumala on kaiken

näkevä Jumala, kaiken tietävä ja joka on puolellamme. Vaikka elämäsi näyttää

miltä hyvänsä tällä hetkellä, on Jumala hyvä Jumala, aina hyvä Jumala.

Heb 4:12. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija.

Älkäämme oppiko tuntemaan Jumalaa kokemustemme kautta, vaan oppikaamme tuntemaan

Jumalamme Hänen Sanansa, Raamatun, kautta. Jumala ei muutu eikä ole eri tuulella, Hän on ja pysyy aina samana.

Ef. 2:4 ”mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut”.

Jumala on hyvä Jumala joka rakastaa rajattomasti, Jumalan meihin kohdistuneella rakkaudella ei ole loppua. Emme voi mitään tehdä että Jumala rakastaisi meitä enemmän, emmekä voi mitään tehdä että Hän rakastaisi meitä vähemmän. Hän on rakastanut meitä mahdollisimman paljon ja Hän rakastaa meitä myös nyt!   

Jumalan rauhaa!

Marcus Saukkonen

Pastori

 

 

Tammikuu 2019

Ihmeiden vuosi

Tekeekö Jeesus ihmeitä tänään?  Tekeekö Jeesus ihmetekoja tänään?  Parantaako Jeesus sairaita tänään? Kuka Jeesus on tänään?  Mitä Jeesus merkitsee sinulle tänään? Mitä Jeesus merkitsee seurakunnallemme tänään?  Pysähtykäämme näiden kysymysten eteen harkiten.

Meillä on nyt uusi ja tuore vuosi, kirjoittamaton luku, jonka voimme täyttää kaikella Jumalan hyvyydellä.

Ef. 2:10 sanoo: Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.

Uskokaamme Jumalaan tänä vuonna ja uskokaamme Hänen Poikaansa Jeesukseen!

Joh. 14:1 sanoo: Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun.

Jumala haluaa antaa enemmän, kuin mitä edes rukoilemme tai ajattelemme.

Ef. 3:20 sanoo: Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa..

Älä unohtako, että VOIMA on jo sinussa, tässä ja nyt! Älä rukoile lisää voimaa, vaan anna Pyhän Hengen näyttää, kuinka paljon voimaa Jumala on lahjoittanut sinulle Poikansa Jeesuksen kautta.

Jeesus sinussa on ihmemies ja hän tahtoo tehdä ihmeitä kauttasi. Haluatko olla käytettävissä Jeesuksen ihmeiden lähettinä?

Hyvää armon vuotta 2019!

Pastori Marcus Saukkonen

 

 

Joulukuu  

Ilosanoma Jouluksi 2018. 

Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. (Luuk. 2:1-3) 

Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. (Luuk. 2:4-5) 

Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. (Luuk. 2:6-7) 

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: "Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä." Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: - Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. (Luuk. 2:8-14) 

Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen: "Nyt Betlehemiin! Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti." He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu. Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään. Mutta Maria kätki sydämeensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli sitä. (Luuk. 2:15-19)

Siunattua Joulun aikaa.

 

 

 

Armollinen seurakunta.

 

1) Armollinen seurakunta näkee uudet ihmiset.

 

2) Armollinen seurakunta ei kysy missä olet ollut.

 

3) Armollinen seurakunta ei osoita sormella.

 

4) Armollinen seurakunta ei julista lakia, vain armoa.

 

5) Armollinen seurakunta tietää, että Jeesus aina on suurempi.

 

6) Armollinen seurakunta tietää, että meillä on toivo ja tulevaisuus.

 

7) Armollinen seurakunta tietää, että Jumala aina rakastaa.

 

Pastori

Marcus Saukkonen

 

 

 

Marraskuu

Ei pahat - vaan pyhät 

Efs1:4 Jo ennen maailman luomista hän on valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta osallisina. 

Monta kertaa, kun Paavali kirjoitti kirjeensä, aloitti hän ne tervehdyksellä pyhille. Keitä olivat nämä pyhät? Ne olivat Kristuksessa Jeesuksessa olevat uskovat. Et ole enempää mikään syntisäkki. Kun pelastuit niin sinut asetettiin Kristukseen Jeesukseen. Jeesus on uusi elämäsi. Sinä elät Hänessä ja Hän sinussa. Sinä olit syntinen ennen pelastustasi.

Room 3:23 sanoo että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla.

Mutta NYT sinä olet pelastettu, nyt sinä olet vanhurskas ja nyt sinä olet pyhä, ja tätä kaikkea JEESUKSESSA! Jumala katsoo sinua Poikansa kautta ja sinä olet Pojassa ja Poika on sinussa. Asemassasi olet pyhä Kristuksessa Jeesuksessa. Vaelluksesi Jumalan kanssa alkaa ymmärtämällä asemasi. 

Haluatko vieläkin kutsua itseäsi syntisäkiksi? 

Jumalan rauhaa

Pastori Marcus Saukkonen

 

 

Lokakuu

SINUT ON LUOTU MENESTYMÄÄN! 

Joh 15:16 Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin ja asetin, että te menisitte ja kantaisatte hedälmää ja että teidän hedelmänne pysysisi: että mitä ikinä te anotte isältä minun nimesäni, hän sen teille antaisi

Jumala tahtoo että seurakuntamme elää menestyksessä! Missä menemme kirkkaudesta kirkkauteen ja voitosta voittoon.
Jumala tahtoo että SINÄ elät menestyksessä, missä yhä enenevissä määrin näet Jumalan hyvän tahdon kohdallasi. Mikään ei ole sinua vastaan, mutta sen sijaan sinulla on Jumala joka on puolestasi!

Ensimmäisessä seurakunnassa Jumalan Sana menestyi ja levisi. Tänään Herra tahtoo että Hänen Sanansa menestyy seurakunnassamme ja sen kautta. Menestystä niin, että useammat pelastuisi. Menestystä niin, että useampi parantuisi. Menestystä niin, että useammat vapautuisi, ja menestystä niin että entistä enemmän näemme sen mitä Isämme sydämellä on.

Sinut on luotu menestymään vaelluksessasi ja Jeesuksesta kertovan sanoman levittämisen palveluksessasi! Jumalan tahto kohdallasi on Jeesuksesta hyvien, iloisten ja positiivisten uutisten levittäminen.

Sinä olet se henkilö jota Jumala haluaa käyttää!
Sinä olet kaikkea mitä Jumalan Sana sanoo sinun olevan!
Sinulla on kaikkea sitä mitä Jumalan Sana sanoo sinulla olevan!
Sinä voit tehdä kaikkea sitä mitä Jumalan Sana sanoo sinun pystyväsi tehdä!

Jeesus asuu sinussa ja yhdessä Jeesuksen kanssa kuljemme näin eteenpäin Hänen voittokulkueessa!

Jumalan rauhaa
Pastori Marcus Saukkonen

 

 

 

Syyskuu

PSALMI 51  (Raamattu kansalle käännöksen mukaaan).

1 Musiikinjohtajalle. Daavidin psalmi

2 profeetta Naatanin tultua hänen luokseen sen jälkeen, kun hän oli yhtynyt Batsebaan.

3 Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden, pyyhi pois syntini suuren laupeutesi tähden.           

4 Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni.

5 Minä tunnen rikokseni, ja minun syntini on aina edessäni.

6 Sinua Ainoaa vastaan olen syntiä tehnyt, olen tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi. Sinä osoittaudut vanhurskaaksi puheessasi ja puhtaaksi tuomitessasi.

7 Katso, synnin alaisena olen syntynyt, synnin alaiseksi sikisin äitini kohdussa.

8 Totuutta sinä tahdot sisimpään saakka, ja salassa sinä ilmoitat minulle viisauden.

9 Puhdista minut synnistä iisopilla, niin minä puhdistun. Pese minut, niin tulen lunta valkeammaksi. 10 Anna minun kuulla iloa ja riemua, ratketkoot riemuun luut, jotka olet murskannut.

11 Peitä kasvosi näkemästä syntejäni ja pyyhi pois kaikki pahat tekoni.

12 Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista vahvaksi henki minun sisimmässäni.

13 Älä heitä minua pois kasvojesi edestä äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi.

14 Anna minulle jälleen pelastuksesi ilo ja tue minua alttiuden hengellä.

15 Minä tahdon opettaa väärintekijöille sinun tiesi, että syntiset palaisivat sinun luoksesi.

16  Vapauta minut verivelasta Jumala, Jumala, minun pelastajani. Silloin minun kieleni laulaen ylistää sinun vanhurskauttasi.

17 Herra, avaa minun huuleni, niin suuni julistaa sinun ylistystäsi.

18 Sillä sinä et halua uhria, sen kyllä antaisin, polttouhri ei ole sinulle mieleen.

19 Jumalalle kelpaava uhri on särkynyt henki. Särkynyttä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, halveksi.

20 Tee laupeudessasi hyvää Siionille, rakenna Jerusalemin muurit.

21 Silloin sinä miellyt vanhurskauden uhreihin, polttouhreihin ja kokonaisuhreihin. Silloin uhrataan härkiä sinun alttarillasi.

 

Daavidin psalmi.